"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07 + 08           Năm 2017 Ngày 10 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhânkinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
27-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
09-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 200/2001/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v “Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ” và Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. 06
23-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng. 07
23-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 12
29-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoat động trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng. 39
30-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cáThọ Quang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBNDngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 45
05-04-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố gia đoạn 2008- 2010 và định hướng đến năm 2020. 51
10-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 52
08-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 79
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-03-2017 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. 82
12-04-2017 Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số13/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 92
11,508,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner