"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19           Năm 2016 Ngày 15 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
11-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020. 05
11-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 14
11-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 21
11-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
11-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. 28
11-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
11-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 33
11-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 38
11-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. 43
11-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô. 45
11-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017. 47
11-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2016 - 2017. 50
11-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng. 54
11-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ. 56
11-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. 58
11-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 60
11-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 66
11-08-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 68
11-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 71
Ủy ban nhân dân thành phố
20-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn. 83
07-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 86
11-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 96
22-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 97
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
11-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016. 112
11-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 116
11-08-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 127
11-08-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay. 130
11-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 132
11-08-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 138
11-08-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 149
11-08-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 153
Ủy ban nhân dân thành phố
20-06-2016 Quyết định số 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 164
26-07-2016 Quyết định số 4990/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 176
26-07-2016 Quyết định số 4993/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 191
10-08-2016 Quyết định số 5393/QĐ-UBND ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 199
10-08-2016 Quyết định số 5394/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 213
10-08-2016 Quyết định số 5400/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”. 221
11,508,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner