"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07 + 08 + 09           Năm 2016 Ngày 28 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ. 03
28-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 14
31-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 19
05-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. 22
05-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
12-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 40
15-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBNDthành phố. 47
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
04-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 57
16-02-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 74
26-02-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 92
11-03-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 100
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-02-2016 Quyết định số 920/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính. 101
29-02-2016 Quyết định số 1090/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. 104
08-03-2016 Quyết định số 1251/QĐ-UBND ban hành Phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 105
11,508,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner