"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05           Năm 2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
10-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí năm 2014 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. 04
10-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016. 07
10-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 10
10-12-2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND về việc quy định đối tượng miễn, giảm phí tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 13
10-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới. 15
10-12-2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn. 18
10-12-2015 Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
10-12-2015 Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015. 29
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 44
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 46
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng. 50
10-12-2015 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 52
10-12-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 54
10-12-2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 56
10-12-2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 60
10-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016. 62
Ủy ban nhân dân thành phố
27-11-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 71
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 90
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 92
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
09-12-2015 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 112
09-12-2015 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 113
10-12-2015 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng. 114
10-12-2015 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 116
10-12-2015 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành. 117
10-12-2015 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015. 128
10-12-2015 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 129
10-12-2015 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND thành lập, sáp nhập, giải thể và chia tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 131
10-12-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 134
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 139
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 140
11,508,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner