"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21 + 22 + 23           Năm 2016 Ngày 04 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
15-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 08
30-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 10
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 18
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 29
01-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. 44
02-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau,trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng. 63
08-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-09-2016 Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về tổ chức , quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 84
11,624,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner