"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13 + 14           Năm 2015 Ngày 12 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 4/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. 03
13-08-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
19-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20
25-08-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 24
27-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ. 28
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 29
17-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 39
23-09-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. 58
02-10-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
27-08-2015 Quyết định số 6276/QĐ-UBND quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di động để phục vụ công tác. 69
02-10-2015 Quyết định số 7242/QĐ-UBND thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 71
02-10-2015 Quyết định số 7261/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành. 72
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. 74
11,623,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner