"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16 + 17 + 18           Năm 2015 Ngày 22 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-10-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
03-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 10
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 29
09-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. 39
09-11-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. 49
09-11-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 62
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-10-2015 Quyết định số 7651/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. 86
19-10-2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 87
17-11-2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 88
19-11-2015 Quyết định số 8561/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 104
11,624,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner