"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03 + 04           Năm 2014 Ngày 21 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
12-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. 04
12-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
12-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng. 08
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013. 09
13-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014. 18
13-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014. 22
Ủy ban nhân dân thành phố
13-11-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 33
26-11-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 41
06-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố. 56
09-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 59
13-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 61
23-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố Đà Nẵng. 64
27-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 65
30-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND q uy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 75
14-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 79
14-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 83
17-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. 105
17-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 107
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
12-12-2013 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 của thành phố Đà Nẵng. 111
13-12-2013 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014. 113
11,623,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner