"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13 + 14 + 15           Năm 2014 Ngày 22 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
31-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định đối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
14-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
15-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
04-09-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 30
06-09-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 41
06-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 51
10-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 59
23-09-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 74
26-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. 76
02-10-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 78
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-09-2014 Quyết định số 6714/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng. 80
23-09-2014 Quyết định số 6734/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của UBND thành phố Đà Nẵng. 108
12-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 110
11,623,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner