"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09 + 10 + 11           Năm 2014 Ngày 07 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
10-07-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
10-07-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
10-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
10-07-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. 31
10-07-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 33
Ủy ban nhân dân thành phố
17-04-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 43
18-04-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng. 47
05-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 50
06-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 52
12-05-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 56
14-05-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 63
21-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 67
04-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 69
30-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề và trường hợp được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc diện giải toả được bố trí đất tái định cư). 71
07-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 75
28-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng. 77
30-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 85
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 87
10-07-2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 88
10-07-2014 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014. 89
Ủy ban nhân dân thành phố
05-06-2014 Quyết định số 3658/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. 91
11,623,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner