"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16 + 17 + 18           Năm 2013 Ngày 03 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
21-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 08
23-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 14
26-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
09-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 44
13-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-07-2013 Quyết định số 5194/QĐ-UBND chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 52
15-08-2013 Quyết định số 5597/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ công – mỹ nghệ truyền thống thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. 55
19-08-2013 Quyết định số 5723/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch. 61
20-08-2013 Quyết định số 5769/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 69
23-08-2013 Quyết định số 5806/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu căn cứ cách mạng K20. 74
03-09-2013 Quyết định số 6049/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng. 82
09-09-2013 Quyết định số 6221/QĐ-UBND công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 83
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 90
26-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. 93
03-09-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 97
11,695,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner