"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06 + 07           Năm 2013 Ngày 20 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng. 03
25-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
31-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 33
31-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 35
05-02-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 37
05-02-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 41
05-02-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-01-2013 Quyết định số 802/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố. 48
28-01-2013 Quyết định số 888/QĐ-UBND ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013. 60
18-02-2013 Quyết định số 1307/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 71
05-03-2013 Quyết định số 1666/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng. 79
04-03-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 82
11,695,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner