"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20 + 21 + 22           Năm 2013 Ngày 23 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-10-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 03
16-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
19-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013-2016. 14
23-10-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
11-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-10-2013 Quyết định số 6792/QĐ-UBND thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng. 71
03-10-2013 Quyết định số 6793/QĐ-UBND ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 80
07-10-2013 Quyết định số 6887/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 87
09-10-2013 Quyết định số 6942/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. 95
16-10-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 105
23-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế. 110
13-11-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 112
11,624,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner