"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29           Năm 2012 Ngày 29 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011. 04
05-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 07
05-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020. 09
06-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố. 10
06-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2013. 12
06-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
06-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2012. 17
06-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013. 33
Ủy ban nhân dân thành phố
16-11-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 42
20-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 50
20-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 51
26-11-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 63
26-11-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng. 64
04-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 65
05-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 75
05-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015. 90
06-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 91
12-12-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố. 96
17-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. 103
17-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. 105
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
06-12-2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng. 108
Ủy ban nhân dân thành phố
08-11-2012 Quyết định số 9256/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 110
30-11-2012 Quyết định số 9911/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng. 116
30-11-2012 Quyết định số 9930/QĐ-UBND hướng dãn thi hành quy định về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 138
21-11-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND tổ chức Tết Quý Tỵ năm 2013. 141
21-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại. 146
11,624,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner