"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09 + 10 + 11           Năm 2011 Ngày 12 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
20-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
20-06-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. 14
20-06-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
20-06-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng , khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 16
20-06-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác của các Ban Hội đồng Nhân danthanhf phố Đà Nẵng , khóa VIII. nhiệm kỳ 2011- 2016. 18
20-06-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ĐÀ Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 22
Ủy ban nhân dân thành phố
08-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND quản lý giá các loại dịch vụ khám , chữa bệnhvà tiêm Vaccin theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 23
14-03-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND qui định đối tượng an táng tại Nghĩa trang Người có công với Cách mạng. 25
18-04-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 191 ngày 30/11/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà. 27
06-05-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND qui định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố Đà Nẵng. 28
16-05-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ban hành qui định về quản lý và sử dụng tạn thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
19-05-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành qui định về tổ chức hoạt động và quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 45
25-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành qui định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cac cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 61
15-06-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành qui định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-03-2011 Quyết định số 2011/QĐ-UB sáp nhập Ban chỉ đạo chống mù chữ- Phổ cập giáo dục và Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tạp thành phố Đà Nẵng. 78
19-03-2011 Quyết định số 2121/QĐ-UB về việc hợp nhất Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng thành Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng. 81
19-03-2011 Quyết định số 2122/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố Đà Nẵng. 84
22-03-2011 Quyết định số 2138/QĐ-UB phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. 87
14-06-2011 Quyết định số 4931/QĐ-UB về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình , cá nhânđược giao quyền sử dụng đất ở. 97
20-06-2011 Quyết định số 5151/QĐ-UB về việc qui định giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất tái định cư đối với hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí tái định cư lô đất phụ. 100
27-06-2011 Quyết định số 5410/QĐ-UB ban hành lại qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 102
27-06-2011 Quyết định số 5418/QĐ-UB v/v Công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 110
10-05-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011. 113
25-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND v/v Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 117
11,524,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner