"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11 + 12           Năm 2010 Ngày 05 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 146/2003 và về quy định trong quan hệ viện trợ phi chính phủ nước ngoài 154/2001 của UBND thành phố về giao đơn vị chủ trì thẩm định chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 04
23-08-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
27-08-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011. 08
27-08-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
31-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 14
01-09-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 18
27-09-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành quy định Về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
28-09-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung điều 6, QĐ số 05/2010/QD-UBND ngày 08/3/2010 củ UBND thành phố Đà Nẵng về quy định tỷ lệ thu quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010. 34
29-09-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 36
06-10-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài,tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 38
08-10-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 45
14-10-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 165/2005/QĐ-UB ngày 11/11/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách hành thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở tài nguyên và Môi trường. 56
14-10-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 89/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Y tế. 57
18-11-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 58
23-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế. 60
29-11-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ban hành Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sang công quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 63
29-11-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 69
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-10-2010 Quyết định số 7971/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng. 86
11,508,305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner