"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08 + 09           Năm 2010 Ngày 01 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
14-07-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 04
14-07-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
14-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 13
Ủy ban nhân dân thành phố
11-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 23
18-06-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 25
21-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 33
25-06-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36, khoản 1 và khoản 4 Điều 39 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. 36
30-06-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2006/QĐ của UBND thành phố ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND thành phố thành lập. 39
19-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 40
30-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 146/2003 và về quy định trong quan hệ viện trợ phi chính phủ nước ngoài 154/2001 của UBND thành phố về giao đơn vị chủ trì thẩm định chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 48
10-08-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 50
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
13-07-2010 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hoá-Xã hội HĐND Thành phố ĐN khoáVII nhiệm kỳ 2004-2011. 67
13-07-2010 Nghị quyết số 92/NQ- HĐND xác nhận két quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004-2011. 68
13-07-2010 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó trưởng ban Ban VH-XH HĐND Thành phố ĐN khoá VII Nhiệm kỳ 2004- 2011. 69
13-07-2010 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên UBND Thành phố ĐN nhiệm kỳ 2004-2011. 70
Ủy ban nhân dân thành phố
02-07-2010 Quyết định số 4980/QĐ-UBND ban hành quy chế thành lập,tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. 71
06-07-2010 Quyết định số 5050/QĐ-UBND miễn thu phí chợ trong tháng giêng (âm lịch)hàng năm đối với các hộ tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố. 80
04-08-2010 Quyết định số 5817/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 82
06-08-2010 Quyết định số 5879/QĐ-UBND về việc bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 93
11,524,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner