"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2010 Ngày 01 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố Đà nẵng. 03
12-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trênh địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
08-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND quy định tỉ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
08-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 26
08-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 30
08-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi cấp chứng chỉ A,B,C về tin học và ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 35
08-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 38
08-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch sinh thái Sơn Trà, Khu du lịch Bà Nà, Suối Mơ ban hành tại Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. 44
11-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiền đánh giá mức độ hài long của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà nẵng. 46
12-03-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND sửađổi,bổ sung khoản 1,Điều 1 Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 của UBND thành phố về việcquy định mức thu phí thẩm địnhcấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà nẵng. 47
22-04-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
10-05-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các quận, phường cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phònh Tư pháp quận, huyện. 55
13-05-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi,bổ sung Điều 3, Điều 4 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 58
11,508,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner