"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 18 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
14-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về biệt phái viên chức ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. 53
15-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 60
11,508,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner