"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2009 Ngày 15 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-03-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động karaoke cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
13-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
30-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND việc Điều chỉnh tên đoạn đường phố trong phụ lục giá đất đính kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 12
Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
11-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. 13
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
22-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009 - 2012. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
27-04-2009 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011. 48
27-04-2009 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011. 49
27-04-2009 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011. 50
Ủy ban nhân dân thành phố
11-02-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 55
13-02-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 56
09-03-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009. 60
15-04-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng. 62
11,623,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner