"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2009 Ngày 25 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc thành phố Đà Nẵng. 03
14-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông. 05
16-10-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với bác sỹ công tác tại Trạm y tế phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 07
27-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định số 207/2004/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
05-11-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12
19-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND vận động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực. 15
20-11-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
11-09-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về Nhiệm vụ năm học 2009-2010. 22
05-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. 24
16-11-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
23-11-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND tổ chức Tết Canh Dần năm 2010. 30
11,623,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner