"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 25 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
08-07-2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 03
08-07-2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông. 08
08-07-2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND đặt tên một số đường và tên cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 10
Ủy ban nhân dân thành phố
10-07-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
10-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng. 16
Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
01-07-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn từ năm 2009 – 2015. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-07-2009 Quyết định số 5503/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 48
11,623,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner