"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
03-06-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và khai thác nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà. 10
24-06-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
13-06-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
22-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách quận sang Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Sơn Trà để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
26-05-2009 Quyết định số 3882/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng 7000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 32
10-06-2009 Quyết định số 4305/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuê. 41
18-05-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án thứ 3-212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 48
18-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 52
22-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về Công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 54
11,623,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner