"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2009 Ngày 15 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
27-11-2009 Quyết định số 8902/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu "Không có học sinh bỏ học đến năm 2015". 02
03-12-2009 Quyết định số 9051/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có tội phạm giết người để cướp tài sản” đến năm 2015. 14
03-12-2009 Quyết định số 9055/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” đến năm 2015. 22
04-12-2009 Quyết định số 9076/QĐ-UBND uBND ban hành Quy chế xét chọn Danh hiệu "Nhà hàng xanh" trên địa bàn TPĐN. 28
11-12-2009 Quyết định số 9263/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu "không có người nghiện ma túy trong cộng đồng trên địa bàn TPĐN đến năm 2015". 39
11-12-2009 Quyết định số 9281/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 49
04-12-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 56
11,624,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner