"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố. 03
04-12-2008 Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009. 05
04-12-2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 11
04-12-2008 Nghị quyết số 70/2008/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sáchthành phố Đà Nẵng năm 2009. 14
04-12-2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
04-12-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND biên chế năm 2009 của thành phố Đà Nẵng. 24
04-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 25
04-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 28
Ủy ban nhân dân thành phố
02-12-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
08-12-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-11-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính. 58
11,624,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner