"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2008 Ngày 31 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-09-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
25-09-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
20-10-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 07
21-10-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND qui định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD - DN 05 - 06 thành phố Đà Nẵng. 09
23-10-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-10-2008 Quyết định số 8117/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng. 14
10-10-2008 Quyết định số 8356/QĐ-UBND quy định quản lý kiến trúc xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trên đất chia lô mặt tiền tuyến đường Nguyễn Tất Thành. 23
15-10-2008 Quyết định số 8507/QĐ-UBND quy định quản lý xây dựng đối với công trình nhà ở tại Khu dân cư đầu tuyến Nguyễn Văn Linh (Kho xăng dầu KV 5 cũ). 27
24-10-2008 Quyết định số 8772/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010. 31
09-09-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 50
27-09-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ VI. 52
09-10-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai tại các quận, huyện. 54
20-10-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường một số biện pháp chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. 56
11,624,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner