"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29 + 30           Năm 2008 Ngày 25 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-08-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định thu phí dự thi, xét tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông chuyên. 02
15-08-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND dân thành phố Đà Nẵng quản lý. 04
21-08-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường". 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-07-2008 Quyết định số 6758/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 -2020. 66
11-08-2008 Quyết định số 6491/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng. 72
11,624,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner