"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 10 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-02-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. 03
Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
04-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 1, loại 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 20
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
03-03-2008 Quyết định số SỐ 01/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-03-2008 Quyết định số 1866/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 52
10-03-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người. 58
11,624,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner