"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2008 Ngày 15 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
30-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
30-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2008 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
01-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-01-2008 Quyết định số 1187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 17
13-02-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố. 24
14-02-2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố Đà Nẵng. 43
02-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
26-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 51
11,624,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner