"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2008 Ngày 20 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012. 03
09-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
15-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 27
16-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-01-2008 Quyết định số 136/QĐ-UBND quy định Quản lý kiến trúc, xây dựng tại khu Công viên Bắc Đài tưởng niệm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 29
08-01-2008 Quyết định số 171/QĐ-UBND hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Hội Từ thiện các cấp. 32
14-01-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 33
08-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 49
16-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003. 52
11,624,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner