"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê
19-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2008. 04
19-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 07
19-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2008. 14
19-12-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Quận Thanh Khê. 16
19-12-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê, nhiệm kỳ 2004-2009. 17
Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu
28-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 18
Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà
26-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp quận. 24
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Sơn Trà năm 2008. 25
26-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 27
26-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận năm 2008. 32
Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
14-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận. 33
14-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 34
14-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2008. 39
14-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em trong nhân dân trên địa bàn quận từ năm 2008. 41
14-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009. 42
Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ
26-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 43
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ. 47
Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang
21-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 48
21-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2008. 55
21-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong để thành lập Thị trấn mới và xã Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang. 56
21-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hòa Vang. 58
21-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 59
11,624,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner