"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-12-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
15-12-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
15-12-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 19
15-12-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 23
22-12-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 32
Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
28-11-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-12-2008 Quyết định số 10314/QĐ-UBND tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách đối với học sinh tốt nghiệp đại học tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 46
11-12-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố. 50
12-12-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND tổ chức Tết Kỷ Sửu năm 2009. 53
11,624,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner