"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2007 Ngày 31 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. 03
18-10-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
25-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 19
29-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 32
Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
24-09-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường thuộc quận Liên Chiểu. 33
22-10-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 45
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
29-10-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 52
11,050,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner