"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34 + 35           Năm 2007 Ngày 20 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-08-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND quy định giá đất tại các đường mới đặt tên và bổ sung, điều chỉnh giá đất một số đường tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
10-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
11-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 13
12-09-2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 14
13-09-2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng biển từ hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. 22
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
30-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 31
30-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010. 40
14-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 47
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
10-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-09-2007 Quyết định số 7343/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm để quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 60
17-09-2007 Quyết định số 7346/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 66
11,508,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner