"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2007 Ngày 31 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
02-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 03
03-08-2007 Quyết định số 45/007/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính. 13
03-08-2007 Quyết định số 46/007/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 16
03-08-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 18
14-08-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20
21-08-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 27
29-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 30
Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ
09-07-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 37
09-07-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 39
Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang
11-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2007. 42
11-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 45
11-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-08-2007 Quyết định số 6568/QĐ-UBND quy định quản lý xây dựng tại các lô đất quy hoạch đất ở chia lô mặt tiền đường Trường Sa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 53
30-08-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 57
11,524,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner