"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2007 Ngày 31 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 03
10-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07
Ủy ban nhân dân thành phố
16-07-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 09
19-07-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước. 21
23-07-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. 27
30-07-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi. 42
Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu
12-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 44
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu. 45
19-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 49
Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Ngũ Hành Sơn năm 2006. 53
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-07-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 59
11,524,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner