"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-06-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
05-06-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các tổ khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố. 18
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
06-06-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Sơn Trà. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-06-2007 Quyết định số 4117/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp hóa giá nhà không đúng thẩm quyền. 43
07-06-2007 Quyết định số 4210/QĐ-UBND quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại KDC Công viên Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường. 44
11-06-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người. 49
11,050,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner