"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2007 Ngày 31 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-05-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành tại Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND ngày 9/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. 03
28-05-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND hành Quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
15-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 14
Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ
04-05-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát quận Cẩm Lệ. 20
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
02-05-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung mức thu phí các quầy sạp, kiôt chợ Hoà An tại Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2006. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-05-2007 Quyết định số 3687/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô trên địa bàn thành phố. 24
14-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 26
11,508,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner