"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
21-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà. 02
Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
12-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. 08
Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ
28-03-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Cẩm Lệ. 20
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
24-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành từ năm 2005 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành. 21
26-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2007-2010. 23
28-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ. 51
11,548,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner