"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 15 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-03-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
03-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-02-2007 Quyết định số 2669/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 07
13-04-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tại năm 2007. 27
11,508,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner