"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2007 Ngày 10 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
22-03-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ nội địa. 03
22-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-03-2007 Quyết định số 1829/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 13
19-03-2007 Quyết định số 2035/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí cho một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực. 19
20-03-2007 Quyết định số 2061/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trên các lĩnh vực đất đai, lao động- thương binh và xã hội tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 21
29-03-2007 Quyết định số 2395/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện. 54
06-04-2007 Quyết định số 2606/QĐ-UBND quy định quản lý xây dựng tại Khu dân cư Đông Nam nút giao thông đường 2-9 và đường dẫn lên cầu Tuyên Sơn phường Hòa Cường Nam - Hải Châu. 57
14-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. 61
11,050,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner