"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12 + 13           Năm 2007 Ngày 20 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
14-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 27
14-02-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 40
14-02-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 51
14-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 60
14-02-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 73
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
14-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà. 85
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 88
11,508,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner