"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
27-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2007. 03
27-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007. 08
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động HĐND quận năm 2007. 10
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND phê chuẩn chủ trương chọn địa điểm và đầu tư xây dựng khu sản xuất tập trung Làng đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn. 12
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND phê chuẩn phân bổ nguồn dự phòng năm 2006. 13
Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn
29-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-01-2007 Quyết định số 60/QĐ-UBND phê duyệt Phương án di dời dân cư các vùng thiên tai sạt lở đến nơi an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2009. 20
09-01-2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đọan 2007-2010. 26
11,524,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner