"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của UBND thành phố về vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn. 03
30-12-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2010) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 04
Hội đồng nhân dân quận Hải Châu
20-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2007. 15
20-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2007. 17
20-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động HĐND quận năm 2007. 22
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải Châu. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND việc triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 25
11,050,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner