"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47 + 48           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008. 04
07-12-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 06
07-12-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. 11
07-12-2007 Nghị quyết số 58/2007//NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2008. 13
07-12-2007 Nghị quyết số 59/2007//NQ-HĐND quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
07-12-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND biên chế năm 2008 của thành phố Đà Nẵng. 18
07-12-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 19
07-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có xâm canh, xâm cư thuộc thành phố Đà Nẵng. 27
Ủy ban nhân dân thành phố
18-12-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. 28
18-12-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 37
21-12-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 65
28-12-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND quy định đơn giá nhà áp dụng thu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 75
Hội đồng nhân dân quận Hải Châu
20-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008. 78
20-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2008. 82
20-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu. 84
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
05-12-2007 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 86
05-12-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 87
07-12-2007 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009. 88
07-12-2007 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 89
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2007 Chỉ thị số 23/CT-UBND tổ chức Tết Mậu Tý năm 2008. 90
11,624,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner