"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2006 Ngày 25 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-05-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
18-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ban hành “Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
23-05-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố về ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 35
25-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 36
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
15-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ban hành Nội quy làm việc của Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Sơn Trà. 39
11,552,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner