"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2006 Ngày 09 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-02-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố. 02
23-02-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 09
24-02-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 151 ngày 06/09/20054. 10
09-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND hủy bỏ điểm c khoản 3 điều 2 Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 19/5/2005 về việc quản lý xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 13
10-03-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 14
23-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố. 37
11,552,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner