"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2006 Ngày 10 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-06-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2006 ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục sai phạm, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
30-06-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 12
03-07-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực tư pháp. 14
05-07-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư. 15
03-07-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
03-07-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và họat động của Đội Họat động xã hội tình nguyện các phường trên địa bàn quận Sơn Trà. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-07-2006 Quyết định số 4530/QĐ-UBND tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất tái định cư. 28
11,552,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner