"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2006 Ngày 01 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UB ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
Ủy ban nhân dân quận Hải Châu
12-06-2006 Quyết định số 1228/2006/QĐ-UBND ban hành Quy ước mẫu về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố. 41
Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
06-06-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình đến năm 2010 của huyện Hòa Vang. 48
11,548,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner