"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 10 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
02-06-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. 03
06-06-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12
Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ
05-06-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ. 20
Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
31-05-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-05-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 32
02-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. 35
11,524,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner